Excordis Psychiatra Lublin

leczenie depresji i leczenie schizofrenii Lublin

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY O PROFILU OGÓLNYM I REHABILITACYJNYM

Rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym jest dobrowolne, na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza rodzinnego. (na druku skierowanie do szpitala psychiatrycznego).

Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem następuje kwalifikacja do leczenia w Oddziale Dziennym i ustalany jest termin przyjęcia. Otrzymasz do przeczytania regulamin oddziału oraz informację na czym polega leczenie.

W dniu, w którym zostało ustalone przyjęcie należy zgłosić się o godz. 8.30 ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz dokumentacją leczenia psychiatrycznego. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku od 8.30 do 14.30. Leczenie polega nie tylko na zażywaniu leków.

Proponujemy: psychoedukację, treningi umiejętności społecznych, treningi społecznego poznania, psychoterapię grupową, grupę wsparcia, arteterapię, terapię pracą, psychogimnastykę, treningi relaksacyjne, higieniczne oraz umiejętności praktycznych, zajęcia integracyjne oraz wycieczki i wyjścia do miasta. Jest to bardzo dobra forma terapii, polecana szczególnie dla osób, które przebyły długie leczenie szpitalne lub osób, które chciałyby po południu i w weekendy przebywać z rodziną a wymagają intensywniejszych oddziaływań terapeutycznych niż proponuje lecznictwo ambulatoryjne. Oferujemy posiłek: obiad.

Terapia i leczenie w oddziale dziennym psychiatrycznym jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu. Tel: 081 479 30 50, 609 470 890